Ingredientes
funcionais innovadores

adaptados ás necesidades dos
nosos clientes para mellorar a calidade
de vida
das persoas.
bialactis é unha empresa de base tecnolóxica
(EBT) cuxo obxectivo principal é a investigación,
a producción e a comercialización de
ingredientes funcionais,
especialmente probióticos.
Deseño web Vigo (Logo Karakana)